Open Monumentendag Cranendonck

Sint-Jansgilde Soerendonk

Tijdens Monumentendag geopend op: Zaterdag
Openingstijden zaterdag: 11:00 - 16:00 uur

Het Sint-Jansgilde Soerendonk is een van de drie gildes die de gemeente Cranendonck rijk is.

Het Gilde geeft acte de présence tijdens de Open monumentendag bij het kasteeltje op Cranendonck .
Vanouds waren er hechte banden met het kasteel van de baronie van Cranendonck en het gilde.
Tijdens de jaarlijkse ommeganck op kermis dinsdag brengt het gilde op deze locatie de 'eed van trouw aan het wereldlijk gezag" in de vorm van een vendelhulde t.o.v. het gemeentebestuur van de gemeente Cranendonck.
Het Sint-Jansgilde Soerendonk bestaat dit jaar 379 jaar, over "levend erfgoed" gesproken.
De huidige koning is Bert Stevens die zich in 2021 tot koning schoot met het 585ste schot op de houten koningsvogel.

Keizer is Jo Feijen, in 1972 schoot Jo Feijen zich voor de derde keer tot koning en werd hierdoor keizer voor het leven.
Tijdens deze open monumentendag zal het Sint-Jansgilde een vendel demonstratie verzorgen (12:00 en 13:00 uur) en tevens zal Annie Staals-Jacobi een tentoonstelling verzorgen waarin de geschiedenis van het gilde tot uiting zal komen.

Vendelgebed Sint Jansgilde Soerendonk.

Wanneer vendeliers hun kunsten vertonen wordt vaak het zogehete vendelgebed uitgevoerd, Waarbij iedere beweging een bepaalde betekenis heeft.
Het vendelgebed beeldt de strijd uit tussen goed en kwaad, tussen Sint Joris en de draak. En het bestaat uit drie ronden.

Eerste ronde: De mens heeft aanmoediging nodig.
Tweede ronde: De strijd tegen het kwaad.
Derde ronde: Biddend tot God naar de zegepraal.

Voordat men met het vendelgebed begint geeft de bevelvoerend kapitein de volgende commando’s.
-Vendeliers, presenteer het vaandel!
-Neig het vaandel.
-Zwaai het vaandel voor God, Koningin/koning en Vaderland!
-Tamboers roert de trom………..mars!

Eerste ronde: De mens heeft aanmoediging nodig

 1. Ronddraaien boven het hoofd.
  Vendelzwaaier, stoere knaap, hou je kloek en sterk in de strijd die komen gaat. Strijd voor recht en vrijheid doch hou je vlag onbesmet.
 2. Opgooien boven het hoofd.
  Hou de eer hoog en wees edelmoedig tegenover de vijanden. Bezoedel de vlag niet door verkeerde daden.
 3. Rondgooien in de hals.
  Weer je echter geducht, al kost het je kop! Laat zien dat je nog christelijke idealen hebt, waarvoor het waard is, de kop te wagen, als het niet anders kan.
 4. Draaien om de lendenen, knieën en enkels.
  Geef je forsche mannenkracht, die door stevigheid van je lendenen wordt uitgedrukt!
  Laat de vlag om je lendenen draaien ten teken dat de krijgsman zijn lendenen omgort om te strijden voor recht en vrijheid.
  Hou je leden lenig, opdat ge steeds kunt knielen om Gods zegen over je strijd af te kunnen smeken! Dan zult ge altijd voor een rechtvaardige zaak durven strijden.
  Laat de vlag steeds draaien, hou ze in alle omstandigheden schoon en rein, al draait ze laag boven de grond. Want het vaandel is ook symbool van onkreukbaarheid en zuiverheid.
 5. Draaien om een been.
  Laat de vijand proberen wat hij wil, doe je eed gestand en verdedig je tot het uiterste, Want ook op een been kan de strijder z’n man staan zolang hij strijden wil.

Tweede Ronde: Strijd tegen het kwaad

 1. Achter de rug doorhalen.
  Het ogenblik van de strijd is gekomen, zoals in elk mensenleven. Eenmaal de vijand komt. De vijand zal mij van achteren aanvallen, maar met machtige slagen zal ik weren. Rustig en vast ligt de vlag in mijn handen. Zij is mij toevertrouwd en ik zal haar verdedigen, want onze vlag is het symbool van onze kracht en eenheid in de strijd tegen het kwaad.
 2. Onder de knieën door.
  De vijand probeert mij op de knieën te krijgen! Hij wil mij en de vlag vernederen! Zou ik kleingelovige de vlag niet kunnen beschermen?
 3. Achter de rug doorgooien en onder de knie doorgooien.
  Hoe zwaar is vijands druk, hoe moet ik vechten en diep neerbuigen om zijn slagen te ontgaan,
  Maar de vlag afgeven of laten vernederen: dat nooit.
 4. Tussen de knieën.
  Maar laat de vijand maar strijden! Ik tart hem! Mijn jonge lichaam is gehard; mijn kracht is groot! Ik zal hem dit tonen want ook zonder mijn handen weet ik mijn vlag te verdedigen!
 5. De vlag balanceert op een voet.
  Bijna liet ik de vlag vallen, maar mijn voet kon haar nog net grijpen.
 6. Overspringen.
  De vijand probeert mij de vlag af te nemen, nu hij mij niet kan overwinnen. Maar dat zal niet gaan: ik zal zij tussen de vlag en hem, tussen het goede en het kwade en de vlag zal blijven draaien.

Derde ronde: Door gebed naar de zegepraal

 1. Over het hoofd gooien.
  Teneinde niet ten onder te gaan, moeten de vendeliers het vaandel loslaten. Juist op tijd echter weten zij het met hun andere hand op te vangen.
 2. Over het hoofd gooien vanuit de armen.
  Overmoedig gooit de vendelier zijn vlag over het hoofd. Nooit zal ik wijken, ik blijf strijden zo lang ik leef.
 3. Op alle twee de armen over het hoofd gooien.
  Mijn vlag ,mijn eer hoe moet ik vechten om u te verdedigen? Wat zal het einde zijn, Mijn krachten raken uitgeput en de vijand laat niet los.
 4. De knop in de hals wordt gelegd en het gezicht schuin opwaarts is gericht
  Ik zie naar de hemel, O heer want ik wil u verheerlijken.
 5. De vlag wordt opgerold.
  De strijd is gestreden, het werk is gedaan, de zege is aan ons. Hoe blij ik ben, hoe dankbaar, mijn vreugde kent geen grenzen. God zij gedankt.

 St Jansgilde groepsfoto 800x533

 

 

Open Monumentendag Cranendonck 2023 is mogelijk gemaakt met medewerking van:

Heemkundekring "De Baronie van Cranendonck"